Hoe kan ik de huur indexeren?

De huurwetgeving bepaalt dat de huurprijs één maal per jaar geïndexeerd kan worden, zijnde op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. Dit gebeurt niet automatisch. Je moet er uitdrukkelijk om verzoeken. Concreet betekent dit dat je de huurder (schriftelijk) op de hoogte moet brengen van de indexering en de nieuwe huurprijs.

De indexering van de huurprijs gebeurt volgens de vaste formule: (basishuurprijs X nieuwe indexcijfer) / aanvangsindexcijfer

De index die moet worden toegepast, is de gezondheidsindex.

De basishuurprijs is de huurprijs vermeld in het huurcontract, met uitsluiting van alle kosten en lasten die door de huurovereenkomst uitdrukkelijk ten laste van de huurder zijn gelegd.

Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer (gezondheidsindex) van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Het aanvangsindexcijfer is:

  • het indexcijfer (gezondheidsindex) van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de huurovereenkomst in werking is getreden. (voor huurovereenkomsten die werden gesloten vanaf 01/01/2019)
  •  het indexcijfer (gezondheidsindex) van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten. (voor huurovereenkomst die werden gesloten vóór 01/01/2019)

De indexcijfers (opzoeking op maand) vind je terug via volgende link. Maar gemakkelijker is de berekening voor u laten uitvoeren door gebruik te maken van de huurcalculator van STATBEL (het Belgische Statistiekbureau).

Zie ook: