Blog

Wij houden u op de hoogte

Via onze blog informeren wij u omtrent de basisregels van het huurrecht, eventuele wijzigingen ervan en het verloop van een procedure huur.
Heb je een andere vraag of heb je een specifiek probleem? Neem gerust contact met ons op!

Huurherstellingen

Als verhuurder wenst u niet alleen dat uw eigendom huurgelden opbrengt. U wenst uiteraard ook dat uw woning goed wordt onderhouden. De wetgeving bepaalt dat …
Lees meer

Huurindexering bij woninghuur

Als je een woning of appartement verhuurt voor langer dan één jaar, mag je de huurindexering niet uit het oog verliezen. Je mag de huurprijs …
Lees meer
Plaatsbeschrijving bij intrede

De plaatsbeschrijving bij intrede

Bij aanvang van een huurovereenkomst zijn de verhuurder en huurder verplicht om voor gezamenlijke rekening een plaatsbeschrijving op te maken (of te laten opmaken door …
Lees meer
student

Verhuur studentenkamers

Sinds 1 juli 2014 is het Vlaams Gewest bevoegd voor wetgeving rond woninghuur. Het nieuw Vlaams Huurdecreet heeft voor de eerste maal een volwaardige regeling …
Lees meer