Inwerkingtreding van het nieuwe huurdecreet

woninghuur

Het nieuw Vlaams huurdecreet trad op 1 januari 2019 in werking. Dat dit nieuwe huurdecreet verschillende zaken verandert en ook bepaalde problemen eindelijk de wereld uit helpt, werd in verschillende voorgaande artikelen reeds uiteengezet. De nieuwe wetgeving zal echter enkel van toepassing zijn op overeenkomsten die vanaf 1 januari 2019 worden aangegaan. Het zal dan ook zaak zijn goed het onderscheid te maken tussen de verschillende overeenkomsten.

Overzicht van interessante wijzigingen

Het nieuw Vlaams Huurdecreet voert een hele reeks aan wijzigingen door en lost ook verschillende problemen op, onder andere:

– Bij het overlijden van een huurder, zijn de erfgenamen niet meer per definitie gebonden door de huurovereenkomst (herlees via deze link)

– Meerdere huurders kunnen voor zichzelf alleen opzeggen, onder bepaalde voorwaarden, wettelijk samenwonende partners worden automatisch medehuurder (herlees via deze link)

– Een verhuurder kan makkelijker opzeggen om zijn huurwoning te renoveren (herlees via deze link)

– De verhuur van studentenkamers wordt beter/eindelijk geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van studenten (herlees via deze link)

Deze verbeteringen en wijzigingen zullen echter enkel van toepassing zijn op huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2019 worden aangegaan. Dit betekent onder andere dat bij een juridisch probleem met een huurovereenkomst eerst en vooral zal moeten nagegaan worden welke wetgeving van toepassing is.

Een voorbeeld

Een kort voorbeeld kan klaarheid scheppen over de problemen die dit kan veroorzaken:

Uw huurder gaat wettelijk samenwonen met een andere persoon. Na een aantal jaar wordt de huur niet meer betaald en wenst u de huurovereenkomst gerechtelijk te laten ontbinden. Indien de huurovereenkomst onder het oude recht valt, is het voldoende uw originele huurder voor de Vrederechter te dagen. Indien de huurovereenkomst echter pas na 1 januari 2019 werd aangegaan, zal u ook de wettelijk samenwonende partner moeten aanklagen, gezien deze van rechtswege huurder is geworden.

Gezien huurovereenkomsten vaak voor een periode van negen jaar en langer gesloten worden, valt te verwachten dat huurders en verhuurders nog gedurende lange tijd met de oude huurwet zullen geconfronteerd worden.

Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website www.onbetaalde-huur.be en vraag uw gratis stappenplan aan. Wij analyseren uw dossier. U kunt bij PC Advocaten terecht voor bijstand en advies.