overlijden huurder

Overlijden van de verhuurder of de huurder

Sinds 1 juli 2014 is het Vlaams Gewest bevoegd voor wetgeving rond woninghuur. Op 1 januari 2019 trad het nieuw Vlaams Huurdecreet in werking. De ambitie van de decreetgever was om specifieke problemen uit de praktijk aan te pakken. Het Vlaams Huurdecreet bevat inmiddels een specifieke regelgeving voor het geval de verhuurder of de huurder […]

Overlijden van de verhuurder of de huurder Meer lezen »