Indexering van de huurprijs (woninghuur)

Als je een woning of appartement verhuurt voor langer dan één jaar, mag je de huurindexering niet uit het oog verliezen. Je mag de huurprijs immers jaarlijks aanpassen aan de kosten van levensonderhoud. Hiervoor moet je als verhuurder wel zelf het initiatief nemen. Als dit vergeten wordt, dreig je belangrijke huurinkomsten mis te lopen. Hieronder zetten we graag nog even de belangrijkste principes voor u op een rijtje.

Tenzij dit uitdrukkelijk werd uitgesloten in de huurovereenkomst, heeft de verhuurder het recht om de huurprijs jaarlijks te indexeren. De indexering wordt strikt geregeld in de wetgeving. Hiervan kan niet worden afgeweken ten nadele van de huurder. Indexering is niet mogelijk als er geen schriftelijke huurovereenkomst werd opgemaakt.

Wanneer?

De indexering kan eenmaal per jaar geschieden op de verjaardag van de huurovereenkomst. Belangrijk om te weten is dat je als verhuurder het initiatief moet nemen. De indexering gebeurt niet automatisch. Je moet de huurder schriftelijk op de hoogte brengen van de indexering en de nieuwe huurprijs.

Hoe?

De indexering van de huurprijs gebeurt volgens deze vaste formule:

(basishuurprijs X nieuwe indexcijfer) / aanvangsindexcijfer

De index die moet worden toegepast, is de gezondheidsindex.

De basishuurprijs is de huurprijs vermeld in het huurcontract, met uitsluiting van alle kosten en lasten die door de huurovereenkomst uitdrukkelijk ten laste van de huurder zijn gelegd.

Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer (gezondheidsindex) van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer (gezondheidsindex) van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de huurovereenkomst in werking is getreden (voor huurovereenkomsten die werden aangegaan vanaf 01/01/2019). Indien de huurovereenkomst werd aangegaan vóór 01/01/2019, is het aanvangsindexcijfer de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten.

De indexcijfers (opzoeking op maand) vind je terug via volgende link. Maar gemakkelijker is de berekening voor u laten uitvoeren door gebruik te maken van de huurcalculator van STATBEL (het Belgische Statistiekbureau).

Invorderen voor het verleden?

Indexeren voor het verleden, is mogelijk, maar slechts in beperkte mate. De indexering kan maximaal 3 maanden terugwerken vanaf de brief waarmee je de indexering aankondigt. Als dit schrijven niet op tijd wordt verstuurd, verlies je dan ook een gedeelte van uw huurinkomsten. Zorg er aldus voor dat u een jaarlijkse reminder in uw agenda opneemt.

Verjaringstermijn

Als de huurder de huurindexering niet zou betalen, maar koppig de originele huurprijs blijft betalen, kan je een vordering instellen. Ook hier is het belangrijk om tijdig actie te ondernemen.

In tegenstelling tot huurinkomsten in het algemeen, die na verloop van vijf jaar verjaren, is de verjaringstermijn voor het innen van de huurindexering vastgelegd op 1 jaar.

Als deze vordering dreigt te verjaren, kunnen wij wel als advocaat de verjaringstermijn éénmalig laten stuiten. Dit betekent dat de verjaringstermijn opnieuw zal beginnen lopen vanaf de verjaringsstuitende ingebrekestelling die wij kunnen versturen.

Betaalt jouw huurder niet? Wenst je juridische bijstand of ondersteuning? Surf naar www.onbetaalde-huur.be en  vraag jouw gratis offerte aan.