Verhuur van een kamer via Airbnb

U heeft een kamer vrij in uw woning en wenst daaraan een zakcentje te verdienen? Het platform Airbnb biedt u de mogelijkheid om uw woning (of een gedeelte ervan) online aan te bieden als toeristenlogies. Uiteraard kan dit niet zomaar. U zult de regelgeving ter zake moeten respecteren. In Vlaanderen betreft dit het Vlaamse Logiesdecreet. Wij zetten alvast een aantal elementen op een rijtje.

Het Vlaamse Logiesdecreet

Het Vlaamse Logiesdecreet legt verplichtingen op aan eenieder die een slaapplaats tegen betaling aanbiedt. Deze regels zijn niet enkel afdwingbaar ten aanzien van professionele uitbaters van een hotel of vakantiewoning. Ook een particulier die één kamer in zijn woning aanbiedt via Airbnb zal de spelregels moeten respecteren.

Dit betreft ten eerste het voldoen aan de brandveiligheidsnormen. U moet dit kunnen bewijzen aan de hand van een positief brandveiligheidsattest. Welke normen van toepassing zijn, hangt af van het type logies (o.a. afhankelijk van het aantal verhuureenheden). U bent ook verplicht om de nodige verzekeringen af te sluiten die eventuele schade aan gasten of derden zal dekken.

Daarnaast worden er een aantal minimale uitbatingsvoorwaarden opgelegd. Dit betreft bijvoorbeeld de beschikbaarheid van sanitaire voorzieningen en normen van basiscomfort voor de slaapkamer. Alle toegankelijke ruimtes moeten voldoende proper en onderhouden zijn.

Bovendien moet elk logies worden aangemeld bij de Vlaamse Overheid (Toerisme Vlaanderen). Een woning of kamer verhuren kan uiteraard enkel als u eigenaar bent of beschikt over een huurovereenkomst die u toelaat om het logies uit te baten (zie verder). De exploitant of persoon die de dagelijkse leiding heeft, mag niet zijn veroordeeld tot misdrijven. Toerisme Vlaanderen is gerechtigd om een uittrekstel uit het strafregister op te vragen om dit te controleren. Het toeristisch logies moet worden aangeboden voor minstens één overnachting (verhuur per uur is bijvoorbeeld niet mogelijk).

Wilt u een specifieke erkenning als ‘vakantiewoning’, ‘B&B’ of ‘hostel’, dan zult u aan bijkomende voorwaarden moeten voldoen.

Tenslotte zult u ook een aantal informatieverplichtingen moeten naleven t.a.v. uw gasten. U moet de contactgegevens van de uitbater meedelen, alsook de contactgegevens van Toerisme Vlaanderen. Op die manier kan de gast contact opnemen in geval van klachten of onregelmatigheden. In uw communicatie met de gast moet u ook steeds waarheidsgetrouwe informatie verstrekken omtrent de accommodatie.

Hoofdverblijf

Als een huurder zich voor lange tijd vestigt in uw toeristenlogies en met uw (uitdrukkelijke of stilzwijgende) toestemming zijn hoofdverblijfplaats daar vestigt, dan zal de verhuur niet langer onder het Vlaamse Logiesdecreet vallen, maar onder het Vlaams Woninghuurdecreet. In dat geval gelden alle dwingende normen van laatstgenoemde decreet (vb. verplichting om herstellingen uit te voeren, beperkte opzegmogelijkheden voor de verhuurder) en kan één van de partijen vorderen dat er een schriftelijke huurovereenkomst wordt opgemaakt. Als u dit als verhuurder wilt vermijden, dan moet u duidelijk communiceren dat u niet akkoord gaat met een permanent verblijf.

Kamer in een huurwoning

Stel dat u uw woning verhuurt aan een huurder in het kader van het Vlaams woninghuurdecreet. In dat geval moet uw huurder de woning betrekken als zijn hoofdverblijfplaats. Mag uw huurder één van de kamers onderverhuren via Airbnb? Het antwoord is…. Nee. Dit betreft een vorm van (verboden) onderverhuring.

Onderverhuring is enkel mogelijk voor een gedeelte van de woning, op voorwaarde dat:

– de eigenaar zijn toestemming heeft gegeven.

– het resterende gedeelte van de woning bestemd blijft als hoofdverblijfplaats van de huurder.

    Als u zou merken dat uw huurder een kamer in uw eigendom verhuurt zonder uw toestemming, dan neemt u best onmiddellijk actie. Bent u daarentegen een huurder en wenst u een kamer aan te bieden tegen betaling, dan zult u contact moeten opnemen met de verhuurder om zijn toestemming te vragen. Als er een akkoord wordt bereikt, zorg dan steeds voor een schriftelijke weerslag en duidelijke afspraken. Dit kan alvast heel wat latere discussies vermijden.

    Speelt u met het idee om uw woning via Airbnb te verhuren? Of stelt u vast dat uw huurder uw woning onderverhuurt zonder uw toestemming? Aarzel niet om ons te contacteren voor bijstand en advies!