Moet ik zelf aanwezig zijn op de Rechtbank?

Neen, u mag vertegenwoordigd worden door een advocaat, tenzij de Rechtbank expliciet vraagt om jouw aanwezigheid.

Het Gerechtelijk wetboek bepaalt dat je je voor een Rechtbank mag laten vertegenwoordigen door een advocaat. Je bent niet verplicht om persoonlijk te verschijnen om jouw dossier toe te lichten. Dit kunnen wij voor jou doen.

In bepaalde gevallen (naargelang de discussie in het dossier) kan een Rechter eisen dat je persoonlijk aanwezig bent om een aantal vragen te beantwoorden. Dit gebeurt eerder hoogst uitzonderlijk. In het merendeel van de gevallen kunnen wij jou gedurende de volledige procedure vertegenwoordigen, zodat je geen onnodige verplaatsingen hoeft te maken.

Zie ook: