Hoe wordt een afbetalingsplan met de huurder vastgelegd?

Indien de huurder vraagt om de huurachterstallen te mogen betalen in meerdere schijven, zullen wij dit voorstel met jou bespreken. Als het voorstel ontoereikend is, kunnen wij eventueel een tegenvoorstel overmaken aan de huurder.

Indien wij – in samenspraak met jou – tot een aanvaardbaar compromis komen, zullen wij de afspraken vastleggen in een afbetalingsplan.

Wij volgen het afbetalingsplan voor jou op en houden de druk hoog t.a.v. de huurder. Wij sporen de huurder aan zijn verplichtingen na te komen.

Aan het afbetalingsplan wordt steeds de voorwaarde gekoppeld dat de huurder de afspraken stipt moet naleven. Bij wanbetaling, eindigt het akkoord onmiddellijk en kunnen wij een gerechtelijke procedure opstarten voor de inning van alle nog verschuldigde bedragen.

Zie ook: