Wat als mijn huurder niet kan betalen?

Pogingen om betaling te bekomen van jouw huurder

Als jouw huurder door de Rechtbank wordt veroordeeld tot het betalen van zijn openstaande schulden en de kosten, dan kan een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om deze bedragen voor jou te innen (als jouw huurder niet vrijwillig betaalt). De kans op het effectief innen van deze bedragen, hangt echter af van de solvabiliteit van jouw huurder. Als jouw huurder enigszins solvabel is, zal een Gerechtsdeurwaarder alles in het werk stellen om, desnoods door het leggen van beslagen en het betalen in delen, jouw gelden te recupereren. In dat geval zullen niet alleen de achterstallen, maar ook (een deel van) jouw advocatenkosten en de volledige gerechtsdeurwaarderskosten kunnen geïnd worden.

Een Gerechtsdeurwaarder kan een aantal solvabiliteitscontroles uitvoeren (controle beslagberichten, controle voertuigregisters, controle inkomstenbron, etc.), alsook kan hij pogingen ondernemen om tot beslag over te gaan (bijvoorbeeld beslag op inboedel van de woning).

Risico op insolvabiliteit

Het risico op insolvabiliteit ligt echter helaas niet bij de Gerechtsdeurwaarder. Als blijkt dat de Gerechtsdeurwaarder zijn kosten niet kan recupereren bij de huurder, dan zal hij genoodzaakt zijn om zijn dossier af te sluiten en zullen zijn kosten aan de verhuurder (als opdrachtgever) worden gefactureerd.

Echter, indien de Rechtbank de ontbinding van de huurovereenkomst heeft uitgesproken, kan je de woning terug in bezit nemen en opnieuw huurinkomsten verwerven via een nieuwe huurder die wel betaalt of het appartement verkopen zonder dat de kopers rekening zullen moeten houden met een lopend huurcontract.

 

Vrijgave huurwaarborg

Wij zullen in geval van ontbinding van de huurovereenkomst vorderen dat de huurwaarborg volledig aan jou toekomt. Wij zullen vervolgens ook rechtstreeks contract opnemen met de instelling waar deze geblokkeerd staat om het bedrag te laten vrijgeven. Met dit bedrag zal je alvast een deel van uw vordering kunnen recupereren.

Zie ook: