Wie draagt de kosten van de Gerechtsdeurwaarder?

Als de huurder door een Rechtbank wordt veroordeeld om bepaalde bedragen aan jou te betalen, kan een Gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om dit te innen (als de huurder zijn verplichtingen niet vrijwillig nakomt). Dit betekent uiteraard extra kosten.

De kosten van de Gerechtsdeurwaarder zijn in principe ten laste van de schuldenaar, in dit voorbeeld de huurder. De Gerechtsdeurwaarder zal pogingen ondernemen om betaling te bekomen van de huurder, desnoods door het leggen van beslag (op een voertuig, op zijn loon, op zijn inboedel, etc.).

Als de Gerechtsdeurwaarder echter niet tot uitvoering kan komen (vb. omdat de huurder volledig insolvabel blijkt te zijn), dan zal hij zijn dossier moeten afsluiten en zullen de reeds gemaakte kosten aan de opdrachtgever, zijnde de verhuurder, gefactureerd worden.

Het risico op insolvabiliteit ligt aldus nooit bij de Gerechtsdeurwaarder, maar bij de opdrachtgever.

In het geval van ontbinding van de huurovereenkomst en gedwongen uithuiszetting, zult u echter opnieuw over uw woning kunnen beschikken en een huurder kunnen zoeken die wel betaalt (zodat u opnieuw huurinkomsten kunt verwerven).

Voor het opstarten van een huurzaak voor de Rechtbank, is er in principe geen Gerechtsdeurwaarder nodig, tenzij de huurder geen gekende woonplaats heeft. In dit laatste geval zal er moeten worden gedagvaard. De dagvaardingskosten moeten door de opdrachtgever worden voorgeschoten. De Rechtbank beslist in zijn vonnis wie deze kosten moet (terug)betalen.

Zie ook: