Kan ik schadevergoeding krijgen bij ontbinding van de huurovereenkomst?

Als jouw huurder niet betaalt (en de achterstallen oplopen), zal je eventueel genoodzaakt zijn de ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen voor een Rechtbank. Bij ontbinding van de huurovereenkomst zal jouw huurder de woning moeten verlaten.

Voor jou betekent dit dat de woning komt leeg te staan en dat je op zoek moet naar een nieuwe huurder. In die periode heb je echter geen huurinkomsten (inkomsten die je wel zou hebben gehad als jouw initiële huurder zijn betalingsverplichtingen was nagekomen).

Voor deze schade zullen wij naast de vordering om de huurovereenkomst te laten ontbinden, ook een schadevergoeding voor jou eisen van de niet-betalende huurder. Deze vergoeding wordt ook wel de wederverhuringsvergoeding genoemd. Meestal komt dit neer op een bedrag gelijk aan 3 maanden huur.

Zie ook: