Wat zijn de voorwaarden om een huurcontract te laten ontbinden?

Je kunt een huurcontract niet zelf ontbinden. Dit kan enkel gebeuren door een Rechtbank.

De Rechtbank heeft een ruime beoordelingsvrijheid als het gaat om een eis tot ontbinding van de huurovereenkomst. Een vordering tot ontbinding is geoorloofd als de huurder een (voldoende) ernstige inbreuk op het huurcontract heeft begaan.

De voornaamste verplichtingen van de huurder zijn het betalen van de huurprijs en het onderhouden van de woning als een goede huisvader.

Wat betreft het betalen van de huurprijs, wordt vaak de grens van 3 maanden gehanteerd. Van zodra de huurachterstal 3 maanden of meer bedraagt, kan de Rechtbank de ontbinding uitspreken. De huurwaarborg is in dat geval overschreden of dreigt te worden overschreden.

Je wacht best niet tot de huurachterstal dergelijke proporties aanneemt. Er werd best steeds kort op de bal gespeeld om te vermijden dat je in die situatie terechtkomt.

Een andere factor betreft de houding van de huurder. Als de huurder voor de Rechtbank verschijnt, zal de Rechtbank meestal trachten alsnog tot een verzoening te komen. Het hangt af van de toelichting van de huurder en / of hij kan aantonen dat de huurachterstal binnen een redelijke termijn zal worden betaald.

Ook het onderhouden van de woning speelt een rol. Als de huurder ernstige schade heeft aangericht, dan kan deze inbreuk (eventueel samen met een huurachterstal) aanleiding geven tot ontbinding. Om de schade aan te tonen, kan eventueel een plaatsbezoek van de Vrederechter worden gevraagd.

Zie ook: