Hoe verloopt een procedure voor het Vredegerecht?

Nadat wij de procedure hebben opgestart door middel van neerlegging van een verzoekschrift (of hoogst uitzonderlijk via dagvaarding) zal de Rechtbank een datum vastleggen waarop de zaak zal worden ingeleid. Op deze datum zullen wij jou vertegenwoordigen voor de Rechtbank.

Er zijn meerdere scenario’s mogelijk:

  • Als de huurder niet verschijnt op de inleidende zitting, dan zullen wij aan de Rechtbank vragen om jouw vordering toe te kennen en een vonnis te verlenen “bij verstek” (zijnde bij afwezigheid van de huurder).
  • Als de huurder verschijnt op de inleidende zitting en afbetalingstermijnen vraagt, dan zullen wij jouw belangen verdedigen en proberen een zo gunstig mogelijke regeling te bekomen.
  • Als de huurder verschijnt op de inleidende zitting en betwisting voert omtrent uw vordering, dan zal de zaak worden uitgesteld naar een andere datum, zodat de huurder zijn argumentatie op papier kan zetten. Bij ruime betwistingen zal mogelijk een conclusiekalender (kalender met data waartegen partijen hun standpunt schriftelijk aan de Rechtbank moeten overmaken) worden bepaald en een datum waarop de zaak zal worden gepleit.

De Rechtbank zal de zaak in beraad nemen, ofwel bij verstek (scenario 1) ofwel na het horen van de beide partijen op de inleidingszitting (scenario 2) ofwel na het ontvangen van de conclusies en het horen van de pleidooien van partijen ( scenario 3). Vervolgens zal de Rechtbank (schriftelijk) een vonnis maken, welke zal worden opgestuurd naar de partijen. Er moet rekening worden gehouden met een termijn van ca. één maand voor het ontvangen van het vonnis. Dit kan soms korter of langer zijn.

Zie ook: