Wat is een verzoekschrift huur?

Een verzoekschrift (huur) is het document dat op de Rechtbank moet worden neergelegd om de procedure op te starten. Dit document dient een aantal verplichte vermeldingen te bevatten. Er moet bovendien een attest van gezinssamenstelling toegevoegd worden (tenzij de overeenkomst werd gesloten vóór 01/01/2019) en een recent attest van woonst op naam van de huurder. Via het attest van woonst kan de Rechtbank controleren waar de huurder zijn domicilie heeft, zodat de oproepingsbrief naar dat adres kan worden gestuurd.

Het verzoekschrift heeft als voordeel dat het een goedkope manier is om de procedure op te starten. Er dient geen gerechtsdeurwaarder tussen te komen. De (beperkte) kosten dienen door de verzoekende partij (de verhuurder) te worden voorgeschoten. De Rechtbank beslist in zijn vonnis dat de verliezende partij deze kosten moet (terug)betalen.

Indien de huurder echter geen gekende woonplaats heeft, zal het opstarten van de procedure via een verzoekschrift huur niet mogelijk zijn en zal de huurder moeten gedagvaard worden. Aangezien dit wel de tussenkomst van een Gerechtsdeurwaarder vereist, is dit duurder (waarbij de kosten eveneens door de verzoekende partij (de verhuurder) moeten worden voorgeschoten).

Zie ook: