Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling of aanmaning is een brief waarin wij de huurder wijzen op zijn (betalings)verplichtingen onder het huurcontract en hem aanmanen om de achterstallen binnen een korte termijn te betalen. De brief wordt verstuurd per aangetekende zending, zodat jouw huurder niet kan ontkennen deze te hebben gekregen.

Het is meestal de eerste stap in een dossier. De huurder wordt een laatste kans gegeven om zich in regel te stellen en zijn verplichtingen vrijwillig na te komen. Als de huurder hieraan geen gevolg geeft, is een gerechtelijke procedure in principe onafwendbaar.

Zie ook: