De huurovereenkomst werd ontbonden ten nadele van de huurder: wat nu?

De Rechtbank heeft bij vonnis de huurovereenkomst ontbonden verklaard ten nadele van de huurder. De huurder heeft het bevel gekregen om de woning te verlaten. U werd gemachtigd om over te gaan tot gedwongen uithuiszetting indien de huurder niet vrijwillig vertrekt.

Te ondernemen stappen

In het vonnis wordt een termijn bepaald waarbinnen de huurder de woning dient te verlaten. De wettelijke termijn bedraagt één maand na betekening van het vonnis door een Gerechtsdeurwaarder. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan een Rechtbank van deze termijn afwijken.

Als u wilt dat de termijn van één maand begint te lopen, dan moet u het vonnis laten betekenen. Het brengt extra kosten met zich mee, doch het is noodzakelijk als u naderhand tot gedwongen uithuiszetting wilt kunnen overgaan. Als de huurder enigszins solvabel is, zullen deze kosten bovendien door hem gedragen moeten worden.

Als uw huurder echter onmiddellijk vertrekt, dan kan de betekening worden vermeden. Als de huurder belooft te zullen vertrekken, speelt u best kort op de bal. Het is mogelijk dat de huurder u aan het lijntje probeert te houden en de termijn aan het rekken is.

De huurder verlaat vrijwillig de woning

In dat geval hoeft u geen gerechtsdeurwaarder aan te stellen voor een gedwongen uithuiszetting.

Organiseer echter vóór de overdracht van de sleutel een rondgang in de woning. Als u huurschade vaststelt en u wilt uw rechten vrijwaren, dan dient u een plaatsbeschrijving bij uittrede op te maken waarin de huurschade wordt beschreven. Dit document moet ondertekend worden door verhuurder en huurder. Noteer ook de meterstanden of maak onmiddellijk de nodige documenten in orde voor overdracht van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, ..)

De huurder verlaat de woning niet

Nadat het vonnis werd betekend, loopt er een termijn van één maand. Als uw huurder de woning niet verlaat binnen deze termijn, zal de Gerechtsdeurwaarder de gedwongen uithuiszetting organiseren. De huurder zal een brief ontvangen waarin de datum van de uithuiszetting wordt medegedeeld. Vaak zorgt dit ervoor dat de huurder lastminute nog vertrekt.

Vertrekt de huurder niet tegen de voorziene datum, dan zal de Gerechtsdeurwaarder al wie en al wat zich ten onrechte nog bevindt in de woning uitzetten (desnoods met behulp van de politie). De sloten worden veranderd door een slotenmaker zodat de huurder nadien niet kan terugkeren. De nieuwe sleutels zullen aan de eigenaar worden overhandigd.

Er is huurschade

Zoals hoger uiteengezet, dient u bij huurschade een plaatsbeschrijving bij uittrede op te maken in aanwezigheid van de huurder. Belangrijk is dat dit document eveneens wordt ondertekend door de huurder. Zo niet, heeft dit weinig waarde.

De situatie doet zich uiteraard voor dat de huurder hieraan geen medewerking verleent. Zeker in het geval van gedwongen uithuiszetting, hoeft u niet op medewerking van de huurder te rekenen. Wat kunt u dan ondernemen?

Belangrijk is om de woning onaangeroerd te laten totdat de staat objectief is vastgesteld. Overeenkomstig het nieuwe woninghuurdecreet (huurovereenkomst gesloten vanaf 01/01/2019) dient u in dat geval binnen de maand na ontruiming van de woning – via de Vrederechter – de aanstelling van een deskundige te vragen voor opmaak van de plaatsbeschrijving bij uittrede. Ook voor oudere overeenkomsten is de aanstelling van een deskundige door de Vrederechter aangewezen.

Zie ook: